Acrylamide

Acrylamide

Acrylamide Acrylamide is een stof die gevormd kan worden tijdens een chemische reactie in voeding. Het levensmiddel moet suiker en het specifieke aminozuur asparagine bevatten. Zowel suiker als het aminozuur komen voor in graanproducten, koffiebonen en aardappelproducten. Als zulke producten worden verhit bij hoge temperatuur (hoger dan 120°C), zoals bij frituren, roosteren of bakken, vindt…

Riskplaza literatuur studie

Optimale literatuurstudie voor grondstofgevarenanalyse

Optimale literatuurstudie voor grondstofgevarenanalyse De basis bij het opzetten van een grondstofgevarenanalyse is een literatuurstudie. Hier komt veel bij kijken, een literatuurstudie geeft inzicht in welke risico’s bepaalde grondstoffen met zich meebrengen. Daarom gaat u op zoek naar informatie die toepassing is op de grondstoffen die u gebruikt. Hoe maakt u een goede start en…

Verschil Infoblad 64 en infoblad 65

Het verschil tussen infoblad 64 en 65 van het NVWA

Het verschil tussen infoblad 64 en 65 van het NVWA Voor wie zijn de infobladen van toepassing? Ieder levensmiddelenbedrijf is verantwoordelijk voor de voedselveiligheid van de producten die het op de markt brengt. Hiervoor moeten bedrijven HACCP-procedures opstellen en implementeren. Alle voedselveiligheidsgevaren worden hierin erkend, voorkomen en gereduceerd of geëlimineerd.   Het NVWA heeft infoblad…

Zware metalen

Zware metalen Zware metalen is een verzamelnaam voor een groep metalen waar lood, arseen, cadmium en kwik onder vallen. Deze metalen komen in kleine hoeveelheden voor in de natuur. Echter heeft industriële uitstoot (onder andere mijnbouw en verbranding van fossiele brandstoffen) ertoe geleid dat de hoeveelheid aanwezige metalen in de natuur is toegenomen. Planten kunnen…

Riskplaza grondstofgevaren webinar

Webinar Riskplaza

Webinar Riskplaza Elk levensmiddelenbedrijf is verantwoordelijk voor de voedselveiligheid van de grondstoffen die het inkoopt. De Europese Commissie verplicht een risicoanalyse grondstoffen. De NVWA zorgt voor naleving van de wet en geeft praktische invulling aan deze eis met het informatieblad 64/65. Het opstellen van een risicoanalyse kan een heel karwei zijn, waarbij u moet onderzoeken…

Welke maatregelen kunt u nemen om fipronil te voorkomen

Fipronil

Fipronil Insecten kunnen gewassen en dieren aantasten. Fipronil is een middel dat dit voorkomt. Voor levensmiddelen waar Fipronil voor gebruikt is of in terecht komt, is er een wettelijke hoeveelheid toegestaan waar het gehalte onder moet blijven. Het is bekend dat Fipronil, als het lang in contact komt met de mens, het centrale zenuwstelsel, de…

Vogelgriep

Vogelgriep

Vogelgriep Vogelgriep (Aviaire Influenza) wordt veroorzaakt door griepvirussen. Een virus is een organisme dat een gastheer (bijvoorbeeld mens of een dier) nodig heeft om te kunnen leven. Het gebruikt functies van die gastheer om onder andere zichzelf voort te planten. In het geval van vogelgriep kan het virus zich verspreiden tussen mensen met besmet (dood)…

Aflatoxine

Aflatoxine

Aflatoxine Er bestaan veel soorten schimmels met verschillende leefomgevingen. Een aantal soorten schimmels geeft de voorkeur aan levensmiddelen. Van nature stoten sommige van die soorten stoffen uit, waaronder giftige stoffen. Deze stoffen komen vervolgens terecht in die levensmiddelen. De schimmelsoorten ‘Aspergillus flavus’ en ‘Aspergillus parasiticus’ groeien op levensmiddelen en maken zo’n gifstof aan. Deze gifstof…